Đồng Điếu Ngọc Bích Canada, Chạm Khắc Rồng Tinh Xảo

Ngọc bích, biểu tượng của sự thuần khiết và tĩnh lặng, đại diện cho trí tuệ sâu sắc. Kết hợp với tâm luân xa, ngọc bích tăng cường và nuôi dưỡng tình cảm, trở thành lá bùa hộ mệnh giúp bảo vệ người đeo khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn.

Mã: nb_lkdv_02 Danh mục: ,