Đồng Điếu Ngọc Bích Canada Cho Nam

Trong thực tế cuộc sống, việc tặng ngọc làm quà biểu thị sự trân trọng và là một biểu hiện của tình cảm sâu sắc. Người ta thường tặng ngọc cho gia đình, bạn bè, và người yêu để thể hiện lòng quý trọng và tạo dựng thêm mối quan hệ. Có một câu tục ngữ xưa: “Gia hữu ngọc tất hưng, nhân hữu ngọc tất thanh”, nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngọc trong việc mang lại hạnh phúc cho gia đình và sự thanh tịnh cho con người.

Mã: nb_lkdv_70 Danh mục: ,