Đồng Điếu Ngọc Bích Canada Xanh Lá Mix Lu Thống KT 29mm

Ngọc bích, được coi là biểu tượng của sự thuần khiết và trầm lặng, không chỉ là một viên đá quý mà còn là biểu tượng của trí tuệ. Tính thuần khiết và sự trầm lặng của ngọc bích thường được coi là dấu hiệu của sự thanh tịnh trong tâm hồn.

Mã: nb_lkdv_08 Danh mục: ,