Đồng Điếu Ngọc Bích Canada Xanh Lý Đậm Móc Bạc 925, KT 38mm

Mã: nb_lkdv_25 Danh mục: ,