Đồng Điếu Ngọc Bích Khắc Chú “Om Mani Padme Hum”, ĐK 28mm

Om Mani Padme Hum là một câu thần chú tiếng Phạn, được coi là lời cầu nguyện tới Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) và là thần chú quan trọng và lâu đời nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Người ta gọi nó là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn”, ý nghĩa là “Chân ngôn sáng tỏ bao gồm sáu chữ”. Đây là một trong những câu thần chú được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới. Mỗi Phật tử đều quen thuộc với nó và mọi môn phái đều trì tụng vì sức mạnh vô song của lời nguyện này. Om Mani Padme Hum có thể vượt qua sức mạnh của những linh hồn ác, giúp giải quyết những khó khăn hàng ngày và có khả năng loại bỏ mọi tai nạn và khổ đau. Nó được xem là phương tiện để đạt giải thoát và trí tuệ sáng suốt, được coi là minh chứng cho sự vĩ đại trong Phật pháp, được gọi là Đại Minh.

Mã: nb_lkdv_24 Danh mục: ,