Đồng Điếu Ngọc Bích Khắc Chú “Ommani Padme Hum”, KT 27mm

Om Mani Padme Hum là câu thần chú quan trọng trong Phật giáo, có thể dịch là “Om, viên ngọc như ý trong hoa sen, tự ngã thành tựu.” Đây là tinh túy của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao quý.

Mã: nb_lkdv_29 Danh mục: ,