Đồng Điếu Ngọc Bích Khắc Chú “Ommani Padme Hum”

Thần chú Sáu Âm là tinh túy của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hứa hẹn sức mạnh và ơn phước tuyệt vời. Trì tụng thần chú này hàng ngày mang lại sự thông minh, tinh tế và dẫn dắt đến bình an và giác ngộ.

Mã: nb_lkdv_41 Danh mục: ,