Khuyên Tai Trái Châu Ngọc Bích Xanh Đậm 8 Ly Vàng 18k

Trong tiếng Hoa, chữ Ngọc bích (玉) được viết gần giống với chữ Vương (王), và đây được người xưa sử dụng làm mối liên kết giữa các vị thần.

Đeo ngọc, dưỡng tâm, tâm sáng thì ngọc sáng, ấy là lời cổ nhân dạy. Người có tấm lòng tốt, năng lượng khí dương được sản sinh nhiều, dưỡng cho Ngọc. Khi ấy, Ngọc hấp thu được năng lượng của Trời đất, mới truyền được năng lượng cho người đeo, và phát huy hết những cơ năng huyền diệu của tạo hóa. Điều này mang lại sự yên tâm, giải phóng những năng lượng xấu trong cơ thể. Một miếng ngọc bội sáng trong sẽ lưu giữ được phúc mà người đeo đã tích tụ được. Vì thế, người xưa, giàu nghèo gì cũng chỉ để lại cho con cái một miếng ngọc bội thiên nhiên, chứ không bao giờ cho vàng bạc hay kim ngân. Người ta tin rằng NGỌC là nối phúc, cũng là nhắc nhở cho con cháu phải dưỡng Ngọc, dưỡng tâm.

Mã: nb_lkdv_115 Danh mục: ,