Lắc Tay Ngọc Bích Canada Mix San Hô Đỏ Vàng 18k

Khổng Phu Tử đã từng nói: “Ngọc Chi Mỹ, Hữu Như Quân Tử Chi Đức”, tức là “Vẻ đẹp của Ngọc giống như phẩm hạnh của người Quân Tử”.

Ở Trung Hoa, không có một loại đá quý nào được coi trọng hơn Ngọc bích. Ngọc bích không chỉ xuất hiện trong thần thoại, tông giáo, triết học, tôn giáo, mà còn rải rác trong văn hóa dân gian, đời sống xã hội và nghệ thuật. Văn hóa Trung Hoa cổ đại coi Ngọc bích như một tạo vật linh thiêng, biểu tượng cho sự thông thái và là báu vật của nhà vua.