Lu Thống Ngọc Bích Canada Chạm Khắc (Size Nhỏ)

Người ta quan niệm rằng việc trao ngọc cho nhau là một phước lành. Cổ nhân dạy rằng đeo ngọc giúp dưỡng tâm; khi tâm sáng, ngọc cũng sáng. Người có tấm lòng tốt, năng lượng dương khí được sản sinh nhiều, sẽ dưỡng cho ngọc. Ngọc hấp thu năng lượng của trời đất và truyền lại cho người đeo, phát huy hết những khả năng huyền diệu của tạo hóa. Điều này giúp giải phóng năng lượng xấu trong cơ thể, mang lại sự yên tâm. Một miếng ngọc bội sáng trong sẽ lưu giữ được phúc mà người đeo đã tích tụ. Vì vậy, người xưa, dù giàu hay nghèo, luôn để lại cho con cái một miếng ngọc bội thiên nhiên, chứ không phải vàng bạc hay kim ngân. Người ta tin rằng ngọc nối phúc và nhắc nhở con cháu phải dưỡng ngọc, dưỡng tâm.

Mã: nb_lkdv_222 Danh mục: ,