Mặt Dây Chuyền Ngọc Bích Khắc “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn”, KT 30mm

Om Mani Padme Hum là một câu thần chú tiếng Phạn, được coi là thần chú cầu vãng sanh của Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) và là biểu tượng quan trọng và lâu đời nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Nó được mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn”, tức là “Chân ngôn sáng tỏ bao gồm sáu chữ”. Đây là câu thần chú nổi tiếng trên toàn thế giới. Phật tử nào cũng biết đến, mọi môn phái đều trì tụng vì sức mạnh không ngừng của nó. Thần chú này có khả năng làm sáng tỏ tâm hồn, giải thoát khỏi những rối ren của cuộc sống hàng ngày, và giúp loại bỏ mọi tai ương, khổ đau. Nó được coi là phương tiện để đạt được giải thoát và trí tuệ sáng suốt, là biểu hiện của sự vĩ đại trong Phật pháp được gọi là Đại Minh.

Mã: nb_lkdv_23 Danh mục: ,