Vòng Tay Đầu Báo Ngọc Bích Hạt 10 Ly

Báo, với sự ẩn nhẫn và tiềm ẩn, thường được coi là biểu tượng cho sự chờ đợi thời cơ để thực hiện việc lớn. Những nét đặc trưng của nó, như sự không khoe khoang và khiêm tốn trong xã hội truyền thống, đã làm cho nó trở thành biểu tượng của khí phách người quân tử.

Đối với những người đang trong quá trình phát triển sự nghiệp và mong muốn thấy đổi mới trong bản thân, việc đeo vòng tay báo từ ngọc bích là một lựa chọn phù hợp.

Mã: nb_lkdv_178 Danh mục: ,