Mặt chúa Jesus ngọc bích Canada Linh khí đất việt

Mô tả
Tượng chúa là hình ảnh đại diện cho Công giáo nói chung và Thiên Chúa Giáo nói riêng, biểu trưng cho “Tình Yêu Lòng Thương Xót của Thiên Chúa” và “Công cuộc Cứu Rỗi Nhân Loại của Chúa Giêsu”. Nhờ vào hàm ẩn vô cùng ý nghĩa đó cộng với hình dạng kết cấu khá giản bao gồm hai thanh thẳng dài, ngắn đan vuông góc với nhau
Đeo trang sức có khắc tượng chúa bên mình là sự thể hiện cho Đức tin về Chúa của Người Công Giáo,
Thể hiện sự tự hào về người Công Giáo.
Đó cũng là cách làm sáng danh Thiên Chúa giữa dòng đời
Tượng chúa là hình ảnh đại diện cho Công giáo nói chung và Thiên Chúa Giáo nói riêng, biểu trưng cho “Tình Yêu Lòng Thương Xót của Thiên Chúa” và “Công cuộc Cứu Rỗi Nhân Loại của Chúa Giêsu”. Nhờ vào hàm ẩn vô cùng ý nghĩa đó cộng với hình dạng kết cấu khá giản bao gồm hai thanh thẳng dài, ngắn đan vuông góc với nhau
Đeo trang sức có khắc tượng chúa bên mình là sự thể hiện cho Đức tin về Chúa của Người Công Giáo,
Thể hiện sự tự hào về người Công Giáo.
Đó cũng là cách làm sáng danh Thiên Chúa giữa dòng đời
Loading
0