MẶT DÂY CHUYỀN NGỌC THÁNH TĂNG SIVALI ĐỆ NHẤT TÀI LỘC

  • Giá: 3.000.000 đ
Mô tả
Sự tinh cần quả lành hay quả xấu của ai đã gieo trồng, thì chỉ người ấy sẽ giặt hái. Nhưng trường hợp của thánh tăng Sivali thì những người khác cũng được hưởng lây. Hiện tượng đó có thể cắt nghĩa bởi hai lý do sau đây: ????Thứ nhất, người gieo trồng ( ám chỉ tiền kiếp Ngài Sivali ) đã làm quá nhiều việc thiện nghiệp trong vô số quá khứ, vượt khỏi mức tròn đủ Ba La Mật bố thí cúng dường. ????Thứ hai, những người hưởng lây cũng là những hàng tu sĩ, cư sĩ ...có nhiều hay ít phạm hạnh,giữ tròn giới luật, tâm thức hướng về thanh tịnh. Chứ k phải là những người hằng ngày say sưa trong ngũ dục. Ngài Sivali có phúc đức vô biên, để làm phát sinh vật dụng chu toàn cho bất cứ cộng đồng phạm hạnh nào đang sống bên cạnh Ngài. Ngài Sivali thật là một vị A la hán phúc đức phi thường... Ngày nay, tại những nước Phật Giáo Nguyên Thủy ( Nam Tông) ,hình ảnh của thánh tăng Sivali tượng trưng cho sự sung túc, không nghèo đói. Kinh nói về Thánh Tăng Sivali còn gọi là Kinh Paritta, nghãi là Kinh cứu nạn, nhất là ai thành tâm đọc kinh ấy, thì sẽ tránh được nghèo khó hay đói khổ... Linh Khí Đất Việt năng lượng đá quý???? cho sức khỏe và tinh thần. Từ sự am hiểu và cái tâm❤ của người học Phật, Linh khí Đất Việt luôn cung cấp cho khách hàng theo tiêu chuẩn hàng thật, giá trị thật❤.
Sự tinh cần quả lành hay quả xấu của ai đã gieo trồng, thì chỉ người ấy sẽ giặt hái. Nhưng trường hợp của thánh tăng Sivali thì những người khác cũng được hưởng lây. Hiện tượng đó có thể cắt nghĩa bởi hai lý do sau đây: 👉Thứ nhất, người gieo trồng ( ám chỉ tiền kiếp Ngài Sivali ) đã làm quá nhiều việc thiện nghiệp trong vô số quá khứ, vượt khỏi mức tròn đủ Ba La Mật bố thí cúng dường. 👉Thứ hai, những người hưởng lây cũng là những hàng tu sĩ, cư sĩ ...có nhiều hay ít phạm hạnh,giữ tròn giới luật, tâm thức hướng về thanh tịnh. Chứ k phải là những người hằng ngày say sưa trong ngũ dục. Ngài Sivali có phúc đức vô biên, để làm phát sinh vật dụng chu toàn cho bất cứ cộng đồng phạm hạnh nào đang sống bên cạnh Ngài. Ngài Sivali thật là một vị A la hán phúc đức phi thường... Ngày nay, tại những nước Phật Giáo Nguyên Thủy ( Nam Tông) ,hình ảnh của thánh tăng Sivali tượng trưng cho sự sung túc, không nghèo đói. Kinh nói về Thánh Tăng Sivali còn gọi là Kinh Paritta, nghãi là Kinh cứu nạn, nhất là ai thành tâm đọc kinh ấy, thì sẽ tránh được nghèo khó hay đói khổ... Linh Khí Đất Việt năng lượng đá quý💎 cho sức khỏe và tinh thần. Từ sự am hiểu và cái tâm❤ của người học Phật, Linh khí Đất Việt luôn cung cấp cho khách hàng theo tiêu chuẩn hàng thật, giá trị thật❤.
Loading
0