Cách cúng giải thái tuế như thế nào?

28-01-2021
Cách cúng giải thái tuế như thế nào?
Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni phật.
Nam mô Phật mẫu, Thiên mẫu, Thánh mẫu.
Nam mô Dược sư lưu ly quang như lai, cỏi lưu ly phương đông cùng nhất thiết chư phật!
Nam mô giáo chủ mật tông di lặc tôn phật!
Nam mô Quán tự tại bồ tát ma ha tát!
Nam mô các chư vị Phật, các chư vị đại bồ tát và cùng các vị thần linh!
Phụng thỉnh ! (đọc 3 lần)
Tam tinh Chiếu Hiệu Lệnh, Thiên Thượng Nhật Nguyệt lai cộng ứng, Nam Đẩu Bắc Đẩu thôi Ngũ Hành!
Úm… Phật Hiển Linh sắc chân lệnh, Bát Quái Tổ Sư kỳ trung hình, ngọc chỉ phụng lệnh Thái Tuế Mậu Tuất Niên, Trực Niên Tạ Thái Đại Tướng Tinh Quân đáo thử trấn, Thất Tinh Ngũ Lôi hộ lưỡng biên, Lục Giáp thần tướng đáo cung tiền, Lục Đinh thiên binh thủ hậu doanh, Thiên Cung Tứ Phúc Thần cộng giáng, chiêu tài tiến bảo tối đương minh
Đệ tử con tên là …………Tuổi:.., sanh năm:…Năm:...
Nhất tâm tam khấu bái, bái thỉnh Thái Tuế Tinh Quân bảo an ninh, Trấn Trạch Quang Minh Nhân Tôn Kính, các gia bình an Vạn Sự hưng, bảo mệnh hộ thân thả trấn trạch, trực niên Thái Tuế 2021 giáng lai lâm. Cấp cấp như luật lệnh.” (7 Lần)
+ Phạm Thái Tuế có ý nghĩa như thế nào?
Theo quan niệm dân gian, phạm Thái Tuế có thể thể hiện qua nhiều hình thức: Hại Thái Tuế, Xung Thái Tuế, Phá Thái Tuế, Hình Thái Tuế, Khắc Thái Tuế…
Khi xảy ra chính thái tuế, xung thái tuế, hại thái tuế và phá thái tuế thì mức độ xui rủi sẽ như thế nào?
Thông thường kinh nghiệm cho thấy xảy ra như sau:
Tai nạn giao thông, bệnh tật triền miên, bị đuổi việc, ly dị, gây lộn bất hòa với mọi người từ trong gia đình luôn xã hội, bị thị phi xấu, đánh lộn, tranh giành, tai nạn những cái không ngờ đến, làm ăn lụi bại, mở cửa hàng kinh doanh đều bị thất…thậm chí nếu trong tử vi của các bạn quá xấu...
Như thế, chúng ta nên thỉnh pháp khí phong thủy để chấn giữ yên cho chúng ta là điều cần phải làm.

Loading
0